Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk kardiyolojisi yeni doğan döneminden erişkin yaşa kadar (0-18 yaş) çocukluk çağında görülen tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara çocuk kardiyoloğu denir.

Çocuklarda görülen kalp hastalıkları başlıca, doğuştan var olanlar ve sonradan oluşan kalp hastalıkları olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Kalp hastalıkları morarma, sık nefes alıp verme, nefes darlığı, kalp hızında artma, çarpıntı, sık solunum yolu enfeksiyonu, kilo alamama ve gelişme yetersizliği, çabuk yorulma, göğüs ağrısı ve bayılma gibi belirti ve bulgular ile ortaya çıkabilir

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.