Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi; çocukluk yaş gurubunda (0-18 yaş) başta epilepsi (sara) ve ateşli nöbet olmak üzere baş ağrısı, kas hastalıkları, zeka geriliği, felç, beyni ilgilendiren metbolik hastalıklar ve beyin malformasyonları gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Çocuk nörolojisi; çocuk sağlığı ve hastalıklarının bir yan dalı (üst uzmanlık alanı)dır. Bu konuda uzman doktorlara çocuk nöroloğu denir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.