Çocuk Romatolojisi

Çocukluk çağı romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dalı yani üst uzmanlık dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarına çocuk romatoloji uzmanı veya çocuk romatoloğu denir. Çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıkların başlıcaları; Ailevi akdeniz ateşi (FMF), Sistemik lupus eritematozus (SLE), miyozit, Behçet hastalığı ve eklem romatizmasıdır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.