Çocuk Yoğun Bakım

Çocuk yoğun bakım ünitesinde, 1 aylıktan 16 yaşa kadar olan ve yakın izlem ve üst düzey bakıma ihtiyaç gösteren hastalara temel ve ileri yaşam destek tedavisi verilmektedir. Çocuk yoğun bakım ünitesinde; mekanik solunum cihazlarıyla solunum desteği, monitorizasyon işlemi, röntgen cihazıyla hastaların x-ray görüntülemeleri ve hastaların durumlarına göre ağızdan, mideden, bağırsaktan veya damar içerisinden beslenmeleri gibi işlemler yapılamaktadır.

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.