İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

Vücudumuz, dışarıdan vücuda giren zaralı maddelere ve mikroplara karşı bağışıklık sistemi tarafından korunmaktadır. Bazı durumlarda bağışıklık sistemi, normalde vücut için zararsız olan maddelere karşı, vücudun kendisine zarar verecek kadar anormal derecede aşırı cevap verir. Bu duruma alerji denir. Alerji ve İmmünoloji; alerjik hastalıkların ve bağışıklık sisteminin hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara alerji ve immunoloji uzmanı veya alerjist ve immunolojist denir. Alerji ve İmmünoloji doktorları iç hastalıkları ya da çocuk hastalıkları uzmanıdırlar.

Alerjik rinit, astım (bronşiyal astım), ürtiker (kurdeşen) ve anjioödem, kontakt dermatit, ilaç ve gıda alerjileri gibi hastalıklar bu bölümün başlıca ilgilendiği hastalıklardır. Bağışıklık sistemi yetmezliklerinin tedavisi de yine bu bölüm tarafınddan yapılmaktadır.

Alerji ve İmmunoloji doktoru allerji testi yaparak, kişide alerji yapan maddenin (allerjen olarak bilinir) ne olduğu öğrenmeye çalışır. Bu madde bulunduktan sonra hastanın duyarlı olduğu allerjenlerin gittikçe artan dozlarda enjekte edilmesi işlemi (aşı tedavisi veya immunoterapi) uygulanır.

Yine alerji ve immunoloji doktoru alerjik bir hastalık olan astımda, tedavinin etkinliğini değerlendirmek için solunum fonksiyon testi gibi işlemler de uygulayabilir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.