Aile Hekimliği

Bir kişinin ya da aileyi oluşturan fertlerden birinin hastalandığında ya da bir sağlık sorunu ile karşılaştığında ilk başvuracakları yer aile hekimliğidir. Aile hekimi, kolaylıkla ulaşabilmeli bakımından kişilerin ikametgah adreslerine göre belirlenir. Aile hekimliğinde aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman doktor veya pratisyen hekimler çalışır.

Kişilerin aile hekimlerinin belirlenmesi, aile hekimliği uygulamasına geçilirken il sağlık müdürlükleri tarafından,Kişilerin aile hekimlerinin belirlenmesi, Herhangi bir aile hekimine kayıtlı olmayan kişiler, adreslerine en yakın aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ya da il sağlık müdürlüğüne müracaat ederek, bir aile hekimine kayıtlarını yaptırabilirler. İkâmet ettiği adresten ayrılan bir kişi isterse aile hekimini değiştirebilir.

Bir kişi aile hekimini istediği takdirde değiştirilebilir. Bu değişiklik için tercih ettiği aile hekimine doğrudan başvurmalı ya da toplum sağlığı merkezine müracaat ederek bu talebini belirtmelidir. Ancak bir kişi, kendi talepleriyle seçtiği bir aile hekimini 3 aydan önce değiştiremez.

Kişinin aile hekiminin kim olduğunu öğrenmesi için, T.C. kimlik numarası ile en yakın aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi veya il sağlık müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Ayrıca kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın www.ailehekimligi.gov.tr internet adresinden de aile hekimlerini öğrenebilirler.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.