Geriatri (Yaşlılık Hastalıkları)

Geriatri; temel olarak 65 yaş ve üstü kişilerin sağlık sorunları, yaşlı kişilerin sağlığının iyileştirilmesi, hastalık ve kısıtlılıklarının engellenmesi ve tedavi edilmesi ile ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Yaşlanmayla birlikte insan vücudunda çeşitli değişiklikler ortaya çıkar. Yaşlı kişilerede ilaçların metabolizması, etki ve yan etkileri genç bireylere göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden yaşlılarda hastalıkların ortaya çıkış şekli ve seyrinin daha farklı olması gibi nedenlerden dolayı yaşlıların sağlık sorunlarını inceleyen bir bilim dalına ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Geriatri bölümü yaşlılarda görülen hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, genel sağlık kontrolü, prostat hastalıkları, düşme ve kırıklar, kemik erimesi, kireçlenme, istemsiz idrar ya da dışkı kaçırma, depresyon, demans (bunama), yaşlıların sosyal yaşamı ve doğru ilaç kullanımı konuları ile ilgilenmektedir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.