Nefroloji (Böbrek Hastalıkları)

Böbrekler günde yaklaşık 180 litre kanı süzerek 1,5 litre idrar oluştururlar. Oluşan bu idrar ile vücudun çalışması sırasında ortaya çıkan üre gibi artık ve zehirli maddeler vücuttan atılır. Böbrekler ayrıca vücut için gerekli olan suyun alımı ve atımı ile ilgili dengeyi sağlarlar. Kan basıncının (tansiyon) düzenlenmesi, vücut için gerekli bazı hormonların (D vitamini ve eritropoetin) salgılanması, kan hücrelerinin yapımının kontrolü ve kemik gelişiminin sağlanması da yine böbreğin görevleri arasındadır.

Nefroloji; böbreklerin görevlerini yerine getirmesi ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlara nefroloji uzmanı ya da nefrolog denir.

Böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, böbrek hastalığına bağlı gelişen hipertansiyon, böbrek biyopsilerinin yapılması ve böbrek yetmezliğinde uygulanan hemodiyaliz, böbrek nakli için hastaların hazırlanması nefrolojinin ilgi alanlarına girmektedir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.