Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi (narkoz) anesteziyoloji uzmanı (anestezist) tarafından uygulanan bir işlemdir. Bu işlemin amacı; ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın ağrı duymamasını ve yapılan işleme dayanabilmesini, ameliyattan sonraki dönemde bu süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamaktır.

Anestezi ile hastada ya da bir bölgede hissizlik yani duyusuzluk hali sağlanır. Bu yüzden hasta ameliyatta ağrı duymaz ve daha sonra da bu işlemi hatırlamaz.

Genel (hastanın bilincinin tam kapalı yani şuursuz olması hali), bölgesel (hastada bilinç kaybı oluşturmadan, vücudun sadece bir bölgesinin hissizleştirilmesi) ve lokal (küçük cerrahi girişimlerde sadece işlemin yapıldığı bölgenin uyuşturulması) olmak üzere üç türlü anestezi şekli vardır.

Bölgesel anestezi; genellikle kol, bacak ve göbek altındaki ameliyatlarda tercih edilir ve bunların içinde en popüler olanı, hem ameliyat hem de ‘ağrısız doğum’ amacı ile kullanılan bir bölgesel anestezi yöntemi olan ‘epidural anestezi’dir. Bölgesel anestezinin ayrıca Bölgesel anestezi gibi çeşitleri de vardır.

Anestezi konusunda uzmanlaşmış doktorlara anestezist ya da anestezi uzmanı denir. Anestezi uzmanı ameliyattan önce; hastanın sağlık durumunuzu inceler ve muayene eder. Yapılmasını istediği tetkik, tedavi ve gerekli gördüğü konsültasyonları önerir. Anestezi öncesi gereken ilaçları yaptırır ve ameliyattan önce kesilmesi gereken ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir. Muayenesi sonucunda hastanın ve hastalığın durumuna göre en uygun anestezi yöntemini belirler. Ameliyat sırasında; hastanın ağrı duymaması için gerekli olan ilaçları uygular ve kalp ve akciğerlerin düzenli çalışmasını kontrol eder. Ameliyattan sonra; hastanın ayılmasını (uyanma) ve ameliyat sonrası ortaya çıkan ağrıları giderilmesini sağlar.

Anestezinin; nöroanestezi, göğüs ve kalp cerrahisi anestezi, çocuk anestezisi, doğum anestezisi, yoğun bakım ve ağrı (algoloji) gibi alt guruplara ayrılabilir.   

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.