Ağız-Diş-Çene Cerrahisi

Ağız-Diş-Çene hastalıkları ve cerrahisi; Diş hekimliğinin ağız, diş ve çene ilgili hastalık, yaralanma ve şekil bozukluklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır. Beş yıllık diş hekimliği eğitiminden sonra, beş yıllık ağız ve çene cerrahisi uzmanlığı ihtisası gören diş hekimleri, ağız-diş-çene-hastalıkları ve cerrahisi uzmanı olmaya hak kazanırlar.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.