Endotonti (Kök ve Kanal Tedavisi)

Endodonti dişlerde bulunan kök kanallarının tedavisi ile uğraşan diş hastalıkları bölümünün bir birimidir. Dişin mine ve dentin tabakalarının altında ''pulpa'' olarak adlandırılan bir bölüm vardır. Dişin canlılığını sağlayan bu bölüm, içinde damar ve sinirler bulundurur ve diş köklerinin sonuna kadar uzanmaktadır. Yapay diş hiç bir zaman doğal dişin yerini tutmadığından, uygulanan diş tedavileri sırasında mümkün olduğunca diş canlı olarak korunmaya çalışılır. Ancak diş pulpasının canlı olarak tedavi edilip korunması mümkün olmadığı bazı durumlarda, dişe kanal tedavisi uygulanır. Kanal tedavisinde dişin sinir dokusu çıkartılır ve bu boşluk şekillendirilir. Mekanik ve kimyasal olarak temizlendikten sonra bu kanal diş kökü ucuna kadar dolgu maddeleri ile doldurulur.

Kanal tedavisine ihtiyaç duyan hastalar, genelde ağrı ve sıcakta hassasiyet şikâyetiyle başvururlar ve dişin üzerine vurulduğunda ağrı duyarlar. Herhangi bir şekilde ağrıyla belirti vermeyen kişilerde diş ölmüştür ve kök ucunda lezyon oluşumu vardır. Bu tip hastaların tanısı, yüzde şişme veya röntgen çekilmesi ile konur.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.