Ortodonti (Çene Ortopedisi)

Ortodonti (çene ortopedisi); alt ve üst çenenin bozuklukları ve diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi ile uğraşır. Ortodonti, diş hekimliği bölümünün bir üst uzmanlık dalıdır. Ortodonti ile uğraşan diş hekimlerine ortodontist adı verilir. Diş hekimliği fakültesini bitirip diş hekimi uzmanı olanlar, daha sonra 4 ile 6 yıl arası değişen süre boyunca ortodonti ihtisası yaparak ortodonti uzmanı olmaya hak kazanırlar.

Ortodonti; çapraşık dişlerin düzeltilmesi, diş, çene ve yüzdeki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgilenir. Ortodontistler (ortodonti uzmanı) tarafından uygulanan ortodontik tedaviler çene kemiğinin ve dişlerin doğru yerde ve konumda yerleşmesini sağlar. Dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi, hem önemli bir estetik görünüm hem de ağız ve diş sağlığı açısından olumlu yönde pek çok katkı sağlar.

Çene ortopedisi, çenelerin yüze göre bozulan ilişkilerini özel aletlerle düzeltir. Alt çenenin geride yer alması veya üst çenenin ileride olması küçük yaşlarda bu tedavi ile onarılır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.