Algoloji

Algoloji ağrı ile uğraşan bir bilim dalıdır. Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, bir hastalığa bağlı olan ya da olmayan ve kişi için rahatsız edici bir duyudur. Ağrının akut ve kronik ağrı olmak üzere başlıca iki çeşidi vardır. Akut ağrı; çeşitli hastalıkların habercisi olan ve birden bire ortaya çıkan (akut) bir ağrıdır. Akut ağrı vücuttaki bir hastalığın (kas ya da kemik gibi iskelet sistemindeki bir hasarın,  romatizmal bir hastalığın, iltihabi bir durumun veya bir kanserin) habercisi olabilir. Kronik ağrı ise; uzun süredir devam eden (kronik) bir ağrıdır. Kronik ağrı, akut ağrı gibi bir hastalığın belirtisi olaktan daha çok, kendisi başlı başına bir sorundur.  Başlıca ağrı türleri; baş ağrısı, boyun ağrısı, bel, sırt ve bacak ağrısı, omuz ve kol ağrısı, yüz ağrısı (nevralji), damar tıkanıklığına bağlı olan ağrı ve kanser ağrısıdır.

Algoloji (ağrı bilimi) bir üst uzmanlık alanıdır. Anesteziyoloji ve reanimasyon, nöroloji (beyin ve sinir hastalıkları) ve fiziksel tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin bir yan dalıdır. Yani bu bölüm doktorları 2 yıl daha bu konuda uzmanlık yapatıktan sonra algoloji uzmanı (algolog) olamaya hak kazanırlar. 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.