Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları)

Dişler, çene kemiklerinde bulunan çukurlara yerleşirler ve çene kemiğine doğrudan bağlı değildirler. Dişin çene kemiğine tutunmasını, diş ile çene kemiği arasındaki liflerden oluşan çeşitli bağlar sağlar (periodontal ligament). Bu bağlar dişler üzerine gelen kuvvetin çene kemiğine yumuşatılarak iletilmesini ve yumuşatılmasını sağlar. Bu bağ yapılarının üzeri de dişeti ile kaplıdır. Dişin etrafındaki bu dokulara periodontal doku denir. Periodontoloji, dişleri çevreleyen bu yumuşak (periodontal doku ve bağlar, dişeti) ve sert dokuların (kemik yuvaları) yapısını, bu dokularda meydana gelen hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisini inceleyen bir diş hekimliği dalıdır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.