Prostodonti (Diş Protezi)

Çürüme ve yaralanma gibi çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen eksik dişlerin, çiğneme ve konuşma fonksiyonlarının ve sağlamış olduğu estetik görünümün kişiye yeniden kazandırılması amacıyla hazırlanan tüm yapay materyallere protez denir. Diş protezleri hareketli ve sabit olmak üzere başlıca iki türlüdür.

Hareketli protezler, eksik dişin ya da dişlerin yanında bulunan dayanak dişlerin, üzerine gelecek yükü kaldıramayacağı bir durum varsa, diş eksikliği alanının çok geniş olması durumunda ya da diş ile sonlanmayan eksik diş alanları olduğunda uygulanır. Hareketli protezde hasta protezini kendisi takıp çıkartabilir.

Sabit protezde ise, dişte yapılan bir takım hazırlık işlemleri sonrası, alınan ölçülerden elde edilen modeller üzerinde hazırlanan yapılar, dişin üzerinde sabit olarak kalacak şekilde yapıştırılır.

 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.