Algoloji

Algoloji ağrı ile uğraşan bir bilim dalıdır. Ağrı, vücudumuzun herhangi bir yerinden kaynaklanan, bir hastalığa bağlı olan veya olmayan ve kişi için rahatsız edici bir duyudur. Ağrının başlıca iki şekli vardır;

Birinci grup ağrı; çeşitli hastalıkların habercisi olan ve birden bire başlayan (akut) ağrıdır. Akut ağrı vücudumuzdaki bir hastalığın (kas iskelet sistemindeki bir hasarın, romatizmal bir hastalığın, iltihabi bir durumun veya bir kanserin) habercisi olabilir. İkinci grup ağrı ise; uzun bir süredir mevcut olan (kronik) ağrıdır. Kronik ağrı bir hastalığın belirtisi olaktan ziyade, kendisi başlı başına ciddi bir sorundur.

Ağrılar; baş ağrısı, boyun ağrısı, bel, sırt ve bacak ağrısı, omuz ve kol ağrısı, yüz ağrıları (nevraljiler), damar tıkanıklığına bağlı olan ağrılar ve kanser ağrısı şeklinde olabilir.

Algoloji (ağrı bilimi) bir üst uzmanlık alanıdır. Anesteziyoloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) ve fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin bir yan dalıdır. Yani bu bölüm doktorları 2 yıl daha bu konuda uzmanlık yapatıktan sonra algoloji uzmanı (algolog) olamaya hak kazanırlar. Yaşam tarzının değiştirilmesi, egzersiz, fizik tedavi, girişimsel yöntemler ve psikolojik tedaviler algolojinin sıklıkla uyguladığı yöntemler arasındadır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.