Cerrahi Onkoloji (Kanser Cerarhisi)

Kanser, hücrelerin kontrol dışı çoğalmasıdır ve çeşitli etkenler hücre çekirdeği içerisinde bulunan genetik yapıda değişikliklere neden olarak kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olur. Bu durum, kişinin sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyorsa iyi huylu (benign), aksi durumda ise kötü huylu (malign) olarak ifade edilir.

Onkoloji, solid doku (organ) ile kan ve lenfatik sistem kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalı olup bu alanda uzmanlaşmış kişilere de onkolog adı verilmektedir. Günümüzde onkoloji cerrahi, medikal (tıbbi) ve radyasyon onkolojisi gibi alt dallara ayrılmaktadır.

Cerrahi Onkoloji (kanser cerrahisi), kanser tanısının erken konması ve hastadaki mevcut tümörün çıkarılması işi ile uğraşır. Cerrahi Onkoloji, Genel Cerrahi üst üst uzmanlık alanıdır. Kulak-Burun-Boğaz, Beyin Cerrahisi, Göğüs Cerrahi, Ortopedi, Üroloji gibi birçok branşın kendi içersinde onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi) ile uğraşan alt bölümleri bulunmaktadır.

Kanser tanısı konan hastalara cerrahi tedavi sonrasında veya ameliyat olamayacak kadar yayılmış hastalığı olanlarda tedaviye kanser ilaçları (kemoterapi) veya radyoterapi ile devam edilir. Kanser hastalıklarının ilaçla tedavisi Medikal (Tıbbi) Onkoloji (çocukluk çağında Çocuk (Pediatrik) Onkoloji) tarafından, radyoterapi ile tedavisi ise Radyasyon Onkolojisi tarafından yapılmaktadır.

Cerrahi Onkolojinin başlıca uğraştığı hastalıklar; meme, bağırsak (kolon ve rektum), karaciğer, safra kesesi ve safra yolları kanseri, yemek borusu ve mide kanseridir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.