Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi; göğüs kafesi ve göğüs kafesinin iç kısmında bulunan akciğer, akciğer zarı, soluk borusu ve yemek borusu ile göğüs ve karın boşluğunu ayıran zar olan diyafragma hastalıklarının ve yaralanmalarının tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgili bir branştır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara göğüs cerrahisi uzmanı ya da göğüs cerrahı denir.

Doğuştan olan ya da sonradan meydana gelen göğüs kafesi ve içindeki organları etkileyen her türlü sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi ile göğüs cerrahisi ilgilenir.

Göğüs cerrahisinin baktığı başlıca hastalıklar; kaburga kırıkları, göğüs ağrısı, nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses, nefes darlığı, zatürre, pnömoni, tüberküloz (verem), öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi, yoğun kıvamlı bağlam çıkarma, düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı, göğüs içerisinde sıvı toplanması, akciğer kanseri, göğüs duvarı şekil bozuklukları, göğüs kafesi içindeki tümörler, akciğer apsesi, diyafram hastalıkları, göğüs duvarı tümörleri, soluk borusu hastalıkları, soluk borusuna yabancı cisim kaçmasıdır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.