Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi)

Erkeklerde görülen meme büyümesine jinekomasti adı verilir. Bazı hormonal bozukluklar,  karaciğer ve tiroit hastalıkları, testis tümörleri ve kullanılan bazı ilaçlar gibi çeşitli nedenler erkekte meme büyümesine neden olabilir. Ancak çoğu kişide ortada bilinen bir neden yoktur. Jinekomasti ile endokrinoloji, plastik cerrahi ve genel cerrahi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.