Kalsiyum Eksikliği (Hipokalsemi)

Hipokalsemi, kan kalsiyum seviyesinin azalmasıdır. Kalsiyum vücut için gerekli bir elektrolittir. Kanda kalsiyumun birkısmı albumin gibi proteinlere bağlı olarak, bir kısmı da serbest kalsiyum olarak bulunur. Kalsiyum metabolizması, bazı hormonlara (paratitoid hormon, kalsitonin), vitamin-D’ye ve  bazı elektrolitlere (magnezyum ve fosfat) bağlıdır. Hipokalsemi hayatı tehdit eden sorunlara yol açabilir. Hipokalsemide kas spazmları, kalp ritm bozukluğu (aritmi), bayılma ve nöbet meydana gelebilir. Kan kalsiyumundaki azlmanın (hipokalsemi) nedenleri arasında; paratiroid hormon azlığı, vitamin-D eksikliği, tiroid ameliyatı sırasında paratiroid bezinin hasar görmesi, pankreatit (pankreas iltihabı), böbrek yetmezliği, kanser, ağır enfeksiyonlar (sepsis), bazı ilaçlar, magnezyum yüksekliği ve kemoterapi tedavisi bulunmaktadır.

Tipik belirtiler kaslarda güçsüzlük ve krapmlar, nöbet, uyuşukluk, halsizlik, bitkinlik, çarpıntı, bayılma, kalp atım hızında yavaşlama ve solunum sorunlarıdır.

Kalsiyum eksikliği ile endokrinoloji (hormon) ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, iç hastalıkları (dahiliye), nefroloji (böbrek hastalıkları), çocuk endokrinolojisi, çocuk nefrolojisi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.