Kalsiyum Fazlalığı (Hiperkalsemi)

Kalsiyum miktarının kanda artmasına hiperkalsemi adı verilir. Başlıca hiperkalsemi nedenleri, paratiroid bezi tümörleri sonucu aşırı paratiroid hormonu salgılanması ile ortaya çıkan hiperparatiroidi, D-vitamini faz¬lalığı ve  kemiklere yayılmış olan kanser hastalığıdır. Kalsiyumun kanda aşın yüksek olması kalp durması sonucu ölüme dahi neden olabilir. Hiperkalsemi ile endokrinoloji bölümü ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz. 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.