Metabolik Bozukluklar

İnsanın canlılığını sürdürebilmesi için alınan besin maddelerinin vücutta olan bir takım olaylar sonucu bazı maddelere ve enerji haline dönüştürülmesi olayıdır. Metabolizma hastalıkları doğuştan olabilir, ya da çocukluk ya da erişkin yaşlarda başlayabilir. Metabolik hastalıklarda genetik faktörler ve çevresel faktörler çok önemlidir. Genetik yapı, kromozomlarda bulunmaktadır. Genetik yapıdaki bozukluk sonucu herhangi bir enzimin yapılamaması, bir maddenin parçalanamamasına neden olabilir. Bu madde vücutta birikerek hastalığa neden olur. Erişkin yaşlarda en sık görülen metabolik hastalıklar şeker hastalığı, gut hastalığı ve kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarındaki yüksekliktir. Metabolik bozukluklar ile endokrinoloji ve metabolizma bozuklukları, çocuk endokrinolojisi ve genetik bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.