Metabolik Sendrom (İnsülin Direnci)

Metabolik Sendrom, kalp ve damar hastalıklarına neden olan ve kalp krizi geçirme riskini arttıran, tansiyon, şişmanlık, şeker hastalığı, kolesterol ve trigilserid gibi kan yağlarında yükselme gibi hastalıkların aynı kişide birlikte görülmesi durumudur.   metabolik sendroma insülin direnci ya da x sendromu da denir. Metabolik sendrom ile endokrinoloji ve metabolizma bozuklukları ve çocuk endokrinolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.