Osteomalazi (Kemik Yumuşaması)

Osteomalazi, kemik yumuşaması olarak da bilinir. Genellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda daha sık görülür. Çocuklarda görülebilen osteomalaziye raşitizm adı verilir. kemik yumuşaması ergenlik döneminde görüldüğünde, kemikte eğrilikler ve şekil bozuklukları görülür. D vitamini eksikliği ve D vitamini metabolizması bozukluğu kemik yumuşamasının nedenini oluşturur. Osteomalazi ile endokrinoloji ve metabolizma bozuklukları, çocuk endokrinolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.