Şekersiz Diyabet (Diyabetes İnsipitus, Şekersiz Şeker Hastalığı)

Hormonlar, vücuttaki bazı organlarda üretilen ve kana karışarak etkili olduğu bölgeye giden ve bir etki oluşturmak için vücutta kullanılan aracı maddelerdir. Beyinde bulunan hipofiz bezinden bir çok hormon salgılanır. Vazopressin bu hormonlardan birisidir. Hipofizde üretilen bu hormon kana karışarak böbreklere ulaşır ve böbreklerdeki kanallardan su geri emilimini sağlar. Bu hormon olmazsa, böbrek kanallarından su geri emilimi olmaz ve  vücut idrar ile su kaybeder. Bu duruma şekersiz diyabet, su diyabeti ya da diabetes insipidus adı verilir. Su diyabeti ile daha yaygın bir durum olan diyabet ya da şeker diyabeti aynı hastalık değildir. 
Bu hastalığın belirtileri, fazla miktarda idrar yapma, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı ve artmış susuzluk hissidir. Su diyabeti, sentetik (yapay) vazopressin verilmesi ile tedavi edilir. Bu ilaç doğal hormon  gibi davranır. Bu yapay hormon tablet, burun damlası ya da iğne şeklinde uygulanabilir. 
Şekersiz diyabetin tanı ve tedavisi, çocuk endokrinolojisi ve endokrinoloji  ve metabolizma doktorları tarafından yapılır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.