Tiroid Bezinin Büyümesi (Guatr)

Tiroid bezi, boynun ön kısmında, iki taraflı olarak yer alan ve tiroid hormonu salgılayan bir salgı bezidir.  Guatr, tiroid bezinin iltihap ya da tümör (kanser) nedeniyle olmayan büyümesine denir.
Guatrın nedeni genellikle, iyot eksikliği (toprakta ve besinlerde) ve karalahana gibi guatr yapıcı bazı yiyeceklerin fazla tüketilmesidir.
Guatr belirtileri, büyüyen bezden salgılanan hormon miktarına ve bezin büyüklüğüne göre değişir. Büyüme sonucu bezden aşırı miktarda tiroid hormonları salgılanıyorsa (hipertiroidi veya  zehirli guatr); çarpıntı, sinirlilik, ellerde titreme, fazla terleme, ince ve nemli cilt, sıcağa tahammülsüzlük, çok yemek yeme, zayıflama ve uykusuzluk gibi belirtiler görülür. 
Bezden salgılanan tiroid hormonları miktarı azaldıysa (hipotiroidi); kabızlık, iştahsızlık, şişmanlık, kuru cilt ve saç, unutkanlık, depresyon, nabız yavaşlığı, tansiyon düşüklüğü, kas krampları, soğuğa tahammülsüzlük ve aşırı uyuma gibi belirtiler görülür.
Aşırı büyük  guatr, soluk veya yemek borusu üzerine bası yaparak, nefes darlığı veya yutma güçlüğüne neden olabilir. Yine çok büyük bir guatr, boyun toplardamarları üzerine baskı yaparak bu damarların genişlemesine de neden olabilir. 
Guatr hastalığının tanı ve tedavisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, endokrin cerrahi konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.