Tiroid Bezi Hastalıkları

Tiroid bezi, boynun ön kısmında, iki taraflı olarak yer alan ve tiroid hormonu salgılayan bir salgı bezidir.  Başlıca tiroid bezi hastalıkları; guatr, hipertiroidi, hipotiroidi, tiroidit ve tiroid kanseridir. Guatr, tiroid bezinin iltihap ya da tümör (kanser) nedeniyle olmayan büyümesine denir. Tiroidit, tiroid bezinin iltihaplanmasıdır.  Tiroid hormonunun azalmasına hipotiroidi, artmasına ise hipertiroidi adı verilir. Tiroid kanseri, tiroid bezinden köken alan bir kanser türüdür. 
Tiroid bezi hastalıklarının tanı ve tedavisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, endokrin cerrahi konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.