Tiroid Bezi İltihabı (Tiroidit)

Tiroidit, tiroid bezinin iltihaplanmasıdır. Tiroid hormonları tiroid bezinde üretilir. Tiroidit hastalığında, bu hormonların üretiminde artış (hipertiroidi), azalma (hipotiroidi) ya da  hormon üretiminde bir değişiklik olmayabilir. Tiroidit, birçok insanda tiroid bezinde kalıcı hasara neden olur ve bu kişiler yaşamları boyunca dışarıdan tiroid hormonu alırlar. Tiroiditin Hashimoto tiroiditi, subakut granülomatöz tiroidit, postpartum tiroidit, subakut lenfositik tiroidit ve ilaçlara bağlı gelişen tiroidit gibi çeşitleri vardır.
Tipik belirtiler; boynunda şişlik (kitle, yumru), tiroid hormonu yüksekliği ya da azlığıdır.
Tiroid bezi iltihabı (tiroidit)     ile endokrinoloji (hormon) ve metabolizma hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.