Tiroid Bezinin Az Çalışması (Hiportiroidi, Tiroid Hormon Azlığı)

Tiroid bezi, boyunun önünde ve her iki yan tarafında bulunur. Tiroid bezi, tiroid hormonlarını ve kalsitonin adı verilen hormonu üretir. Tiroid hormonları, vücut metabolizmasının kontrolünde rol oynarlar. Hipotiroidi, tiroid hormonunun azalması durumudur. Tiroid hormon azlığı tiroid bezi, hipofiz bezi ya da hipotalamustaki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Tiroid hormon azlığında, dışarıdan alınan tiroid hormon ilaçları yetersiz miktarda olursa, hipotiroidi durumu devam eder. Düşük tiroid hormonu tüm vücut fonksiyonlarını etkileyebilir ve eğer çok ağırsa koma (miksödem) ve ölüme neden olabilir.

Tipik belirtiler; soğuğa karşı tahammülsüzlük, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, adet düzensizliği, kilo alma, depresyon, kalınlaşmış deri, aşırı uyku, üzüntü, ince ve kırılgan saçlar, seste kabalaşma, bacak şişliği, bilinç bulanıklığı ve şuur kaybıdır.

Hipotiroidi ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve iç hastalıkları (dahiliye) ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.