Tiroid Bezinin Fazla Çalışması (Hipertiroidi, Tiroid Hormon Fazlalığı)

Tiroid bezinin fazla çalışması sonucu tiroid hormonlarının miktarının artmasına hipertiroidi ya da tirotoksikoz adı verilir. hipertiroidinin genellikle nedeni, kanda tiroid bezini uyararak fazla çalışmasına neden olan bir maddenin (antikor) bulunmasıdır. Bu antikor hem tiroid bezini uyararak aşırı hormon üretimine neden olur, hem de bazı kişilerde bezin büyümesine (guatr) yol açar. Hipertiroidinin belirtileri arasında iştah artışı, sinirlilik, zayıflama, sıcağa tahammülsüzlük ve gözlerin ileriye doğru fırlaması (pörtlek göz) bulunmaktadır.
Hipertiroidi ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve iç hastalıkları (dahiliye) ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.