Tiroid Kanseri

Tiroid bezi, boyunun ön tarafında, Adem elmasının hemen altında yer alan ve tiroid ve paratiroid adı verilen hormonları salgılayan bir bezidir. Tiroid hormonları, kan basıncını, kalp atım hızını ve vücut sıcaklığını düzenleyen hormonlardır.   Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Köken aldığı tiroid bezi hücresine göre isimlendirilen birçok tiroid kanseri tipi vardır. Bunlar; papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri, anaplastik tiroid kanseri ve tiroid lenfomasıdır. Tiroid kanseri nadir görülür. Ancak yüksek dozlarda radyasyona maruz kalanlarda ya da ailesinde tiroid büyümesi (guatr) öyküsü olanlarda daha yaygındır.
Hastalığın erken evresinde herhangi bir belirti olmayabilir.Tümör büyüdükçe hastalarda boynun önünde kitle, boğazda bir yumru, kaba ses, şiş lenf düğümleri, yutma güçlüğü, solunum problemleri, boyun ağrısı ve boğaz ağrısı görülebilir.
Tiroid kanserinin cerrahi tedavisi ile endokrin cerrahi ile ilgilenen genel cerrahi doktorları, ışın tedavisi ile radyasyon onkolojisi  doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede tiroid kanseri konusunda deneyimli olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.