Tiroid Kisti

Tiroid kisti, tiroid bezinin içinde bulunan ve içi sıvı dolu olan bir şişliktir (kitle). Tiroid kistlerinin içi tamamen sıvı ile dolu olabilir. Bu kistlere basit kist adı verilir. Bazı kistlerin içinde katı yapılardan oluşmuş bölümlerde bulunabilir. Bunlara ise karmaşık (kompleks) kist denir. Basit kistler genellikle iyi huyludur. Ancak kompleks kistlerde kanser görülebilir. Tiroid kisti ile endokrinoloji ve endokrin cerrahi konusunda uzman olan genel cerrahi doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.