Tiroid Nodülü

Tiroid nodülü, tiroid bezi içinde bulunan kitledir. Tiroid nodulleri çoğu kez herhangi bir belirtiye neden olmaz. Genellikle doktor tarafından yapılan elle muayene ya da boyun bölgesine uygulanan ultrasonografi sırasında tespit edilir. Tiroid nodülü çok büyüdüğü zaman, boyunda şişlik, ele gelen kitle şeklinde kendini gösterir. İleri derecede büyüyen tiroid nodülü yemek borusu ya da nefes borusuna bası yaparak yutma güçlüğü ve nefes darlığına neden olabilir. Kadınlarda daha sık görülür. Yaşlı kişilerde, iyot eksikliği olan bölgelerde yaşayanlarda ve ışına (radyasyon) maruz kalanlarda da sık ortaya çıkar. Tiroid nodülü tek veya çok sayıda (multi nodüler) görülebilir. Tiroid nodüllerinin çoğu iyi huyludur.  Tiroid sintigrafisinde , nodülün verilen radyo aktif iyotu tutup tutmamasına göre nodüller sıcak ve soğuk nodül olmak üzere ikiye ayrılır. Normal tiroid bezi kandaki iyotu tutar ve tiroid hormonu yapımında kullanır.  Sintigrafi testinde, ağız ya da damar yoluyla verilen radyoaktif iyotun tiroid bezi tarafından tutulması nükleer kamera ile görüntülenir. Tutulum oranı tiroid bezi ve nodüller hakkında bilgi verir. Tiroid hormonunun fazla üretildiği nodülde tutulum daha fazla olur. Bunodüle sıcak nodül denir. Tiroid hormon üretimi olmayan nodüllerde ise iyot tutulumu daha az ya da hiç olmaz. Bu nodüle de soğuk nodül denir. Soğuk nodüllerde kanser gelişme riski, sıcak nodüllere göre yaklaşık iki kat daha fazladır. Tiroid nodülü ile endokrinoloji ve endokrin cerrahi konusunda uzman olan genel cerrahi doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.         

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.