Yağ Metabolizması Bozuklukları

Yağların parçalanmasında ve sindirilmesinde meydana gelen bozukluklardır. Normalde sağlıklı bir ekişinin kanındaki  yağ (lipit) mikterı 400-700 mg dır. Kanda bulunan yağlar, trigliserid, kolesterol ve fosfolipidlerdir. Kandaki yağ (lipid) düzeyinin artmasına lipidemi veya lipemi, azalmasına ise hipolipidemi denir. Kolesterol düzeyinin artmasına hiperkolesterolemi adı verilir. Hiperkolesterolemi, damar sertliğine (ateroskleroz) ve dolayısıyla koroner kalp hastalığına neden olabilir. Yağ metabolizması bozuklukları ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ve kardiyoloji bölümü ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.    

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.