Şişmanlık (Obezite)

 

Obezite ya da şişmanlık, bir kişinin toplam vücut ağırlığında artış ya da olması gereken ideal ağırlıktan en az % 20 daha fazla olması hali olarak tanımlanır. Obezitenin hesaplanmasında kabaca vücut kitle indeksi kullanılabilir. Vücut kitle endeksi, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, santimetre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç olarak elde edilen değer 18.5-24.9 arasında ise normal, 25.0-29.9 arasında ise kilolu, 30 ve üzerinde ise obez, 40 ve üstü ise morbid obez olarak kabul edilir.
Obezite önlenebilen ölüm nedenleri arasında, sigaradan sonra ikinci sırada gelir. Obez kişilerde tip-2 diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, artrit, safra taşı, obstrüktif uyku apnesi ve kanser hastalıkları daha sık görülmektedir. Genetik ve çevresel faktörler, kötü beslenme alışkanlığı, Cushing sendromu, hipotiroidizm ve steroid gibi bazı ilaçların kullanımı obezite nedenleri arsındadır.

Obezite belirtilerinin çoğu artrit (eklem iltihabı), kalp hastalığı, safra taşı, uyku apnesi ve düşük özgüven gibi obezitenin neden olduğu hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu belirtiler; sırt ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı, ayak bileği ağrısı, boyun ağrısı, göğüs ağrısı, solunum problemleri, depresyon, horlama, cilt katlantılarında döküntüler ve aşırı terlemedir.

Obezite tanı ve tedavisi ile bariatrik (obezite) ve metabolik cerrahi konusunda uzman genel cerrahi, çocuk endokrinolojisi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, iç hastalıkları (dahiliye) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ilgilenir.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.