Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları, Sürrenal Bez Hastalıkları)

Böbrek üstü bezinin aşırı çalışması sonucu konjenital adrenal hiperplazi, Cushing hastalığı ve Cushing sendromu gibi durumlar, az çalışması ya da yetersizliği sonucu da Addison hastalığı görülür. Böbrek üstü bezinin kabuk (korteks) ve medulla (iç kısım) olmak üzere iki bölümü bulunur. İç kısımdan (medulla) kaynaklanan tümörlere feokromositoma adı verilir. Kabuktan (korteks) köken alan iyi huylu tümörlere böbrek üstü adenomu, kötü huylu tümörlere ise böbrek üstü karsinomu denir.

 

<p justify;"="">Böbrek üstü bezi hastalıklarının tanı ve tedavisi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, üroloji, çocuk endokrinolojisi, endokrin cerrahi ile ilgilenen genel cerrahi doktorları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede, böbrek üstü bezi hastalıkları konuda uzman olan doktorları bulabilirisniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.