Büyüme Geriliği (Boy Kısalığı)

Çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi, aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocukların boy ve ağırlıklarının ölçümünden elde edilerek hazırlanan standard büyüme eğrilerindeki veriler ile karşılaştırılarak yapılır. Büyüme geriliği, çocuğun kendi cinsi ve yaşıtlarına göre daha yavaş büyümesi ve boyunun büyüme eğrisi üzerinde ortalamadan 2 standart sapma daha düşük bulunması ya da boyun büyüme eğrisi üzerinde 3 persentilin altında olması durumudur. Başka bir deyişle, yaşları ve cinsiyetleri aynı olan 100 çocuktan en kısa boylu olan üç çocuğun büyümesi, diğer çocuklara göre daha geridir.  Büyüme geriliğinin nedenleri arasında,  gebelik ve doğum sırasında görülen sorunlar,  merkezi sinir sistemi bozuklukları, kas hastalıkları, sindirim sistemi sorunları, hormonal dengesizlikler ve metabolizma hastalıkları bulunmaktadır. 
Büyüme ve gelişme geriliği belirtileri arasında  bebeğin emeklemesinde, oturmasında,  ayağa kalkma ve yürümesinde gecikme gecikme, bebeğin büyümesinde ve boyunun uzamasında yavaşlamadır.
Büyüme ve gelişme geriliğinin tanı ve tedavisi çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarınca yapılmaktadır.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.