Büyüme Hormonu Eksikliği (Boy Kısalığı, Cücelik)

Boyun yaşa ve cinse göre hazırlanmış normal eğrilerinin alt sınırının daha da altında olması halidir. Boy kısalığının nedenleri arasında; genetik faktörler (ailesel boy kısalığı), beslenme yetersizliği, hormonal hastalıklar (hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, erken ergenlik ve gecikmiş ergenlik) ve kronik hastalıklar ve psikososyal bozukluklar (sevgi yoksunluğu) bulunmaktadır. Büyüme hormonu hipofiz bezinden salgılanan ve kemiklerin büyümesini sağlayan bir hormondur. Hipofiz bezi yetmezliğinde yeteri kadar salgılanamadığında boy kısalığı (cücelik) meydana gelir. Boy kısalığı ile çocuk endokrinolojisi, çocuk sağlığı, hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.