Büyüme Hormonu Fazlalığı (Büyüme Hastalığı, Akromegali, Jigantizm, Dev Hastalığı)

Akromegali, hipofiz beziniden aşırı büyüme hormonu salgılaması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Büyüme hastalığı, jigantizm ya da dev hastalığı olarak da bilinir. Hastalık hem erkeklerde hem de kadınlarda ve eşit sıklıkta görülür. Genellikle 30 ile 60 yaş arasındaki kişilerde görülür. Akromegalide kişinin yüz görüntüsü değişir ve kaba bir görünün alır ve çene uzar. Dudaklarda, dilde ve burunda büyüme görülür. Özellikle ellerde ve ayaklarda büyüme görülmesi dikkati çeker ve  ayakkabı numarasında artış görülür. Baş ağrısı, terleme ve yorgunluk şikayetleri vardır.
Akromegali hastalığı ile endokrinoloji  ve metabolizma hastalıkları, dahiliye (iç hastalıkları) ve çocuk endokrinolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konu ile ilgili uzmanları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.