Doğumsal Adrenal Hiperplazi

Kortizol böbrek üstü bezinde üretilen bir hormondur. Bu hormonun oluşumunda gerekli olan enzimlerden birinin olmaması durumunda  kortizol sentezi bozulur ve böbrek üstü bezinin korteks tabakasında kalınlaşma ortaya çıkar. Doğumsal adrenal hiperplazi ile endokrinoloji ve genel cerrahi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.