Hiperparatiroidizm (Paratiroid Hormon Fazlalığı)

Hiperparatiroidizm, paratiroid bezlerinden aşırı paratiroid hormonunu üretilmesi durumudur.  Paratiroid hormonundaki bu artış kan kalsiyum miktarının artmasına neden olur. Paratiroid bezleri  tiroid bezininin arkasında bulunur ve sayıları dört adettir.  Primer ve sekonder olmak üzere iki çeşit hiperparatiroidizm bulunmaktadır. Primer hiperparatiroidizm nedenleri arasında, paratiroid bezi adenomu (iyi huylu bir tümör), paratiroid bezinde kanser olmayan büyüme ya da paratiroid bezi kanseri bulunmaktadır. Sekonder hiperparatiroidizm ise herhangi bir hastalık nedeniyle kan kansiyumunda düşme meydana gelmesi sonucu oluşur.  Bu durum paratiroid bezlerinin aşırı çalışmasına  neden olur. Sekonder hiperparatiroidizm hastalığının en yaygın nedeni vitamin-D eksikliği ya da böbrek yetmezliği sonucu bağırsaklardan kalsiyum emiliminin bozulmasıdır. Kan kalsiyum seviyesindeki artış, kemik erimesi, böbrek taşları, hipertansiyon, pankreatit (pankreas iltihabı), peptik ülser ve kalp hastalığına neden olabilir.

Hiperparatiroidizm belirtileri arasında sırt ağrısı, kemik ağrısı, boy kısalması, kolay kırılan kemikler, böbrek taşları, idrar miktarında artış, sık idrara çıkma, karın ağrısı, depresyon (ruhsal çökkünlük), bulantı, kusma, aşırı susama ve yorgunluk bulunur.

Endokrinoloji (hormon) ve metabolizma hastalıkları, iç hastalıkları (dahiliye), çocuk endokrinolojisi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri), hiperparatiroidizm ile ilgilenen bölümlerdir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.