Hipertansiyon (Tansiyon Yüksekliği)

Hipertansiyon, atar damarlardaki kan basıncının yüksek olması durumudur (tansiyon yüksekliği). Genellikle damarsertliği sonucu (ateroskleroz) atardamarların duvarının esneyebilme özelliğini kaybetmesi sonucu meydana gelir. Bu esneklik ne kadar azalırsa damar direnci de (tansiyon yüksekliği) o kadar artar. Normal kan basıncı, sistolik kan basıncının ( büyük tansiyon) 120 mm Hg, diastolik kan basıncının (küçük tansiyon) ise 80 mm Hg ve altında olması demektir. Bu rakamların 120 ve 80 mm Hg üzerinde olması hipertansiyon demektir. Bu değerlere göre hafif, orta ve ağır hipertansiyondan söz edilir. Genellikle 140 ve 90 mm Hg ve üzerindeki değerlerde ilaç kullanılır.  Eğer kişide şeker hastalığı veya kronik böbrek yetmezliği varsa 130 ve 80 mm Hg ve üzerinde ilaç kullanılmalıdır. Esansiyel hipertansiyon ya da primer hipertansiyon, nedeni bilinmeyen hipertansiyon demektir. Hipertansiyon hastalarının büyük çoğunluğunda esansiyel hipertansiyon vardır. Böbrek, böbrek damarları, hormonlar, metabolik hastalıklar, ilaçlar,  kalp ve damar hastalıkları gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan hipertansiyona ise sekonder hipertansiyoir. Sekonder hipertansiyon daha nadir görülür. Sekonder hipertansiyonun tedavisi altta yatan hastalıklara yöneliktir. Renal hipertansiyon, sekonder hipertansiyon içindeki bir guruptur ve böbrek damarlarındaki daralma sonucuı böbreğin yeterince kanlanamaması (iskemi) sonucu oluşmaktadır. Hiçbir belirtinin olmaması hipertansiyonun en önemli özelliğidir. Çoğu kez tesadüfen saptanır. Bazı hastalarda baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, dengesizlik, ateş basması ve görme bozuklukları gibi yakınmalar olabilir. Tedavi edilmeyen hipertansiyon kalp, böbrek ve beyinde hasara yol açar ve kalp krizi, felç (inme) ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olur.
Hipertansiyon belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, denge bozukluğu, ateş basması, görme bozukluğu, yorgunluk, büyük tansiyonun  140 mmhg’ dan büyük, küçük tansiyonun  90 mm hg’ dan yüksek olmasıdır.
Hipertansiyon tanı ve tedavisi ile ilgilenen bölümler; kardiyoloji (kalp hastalıkları), çocuk kardiyolojisi, iç hastalıkları (dahiliye) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları’ dır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.