Hipertiroidi (Zehirli Guatr, Tiroid Hormon Fazlalığı)

Tiroid bezi, boyunun önünde ve her iki yan tarafında bulunur. Tiroid bezi, tiroid hormonlarını ve kalsitonin adı verilen hormonu üretir. Tiroid hormonları, vücut metabolizmasının kontrolünde rol oynarlar. Hipertiroidi, tiroid bezinden aşırı miktarda tiroid hormonu salgılanması durumudur. Hipertiroidizm tiroid bezi aşırı miktarda tiroid hormonu ürettiğinde ya da çok fazla tiroid hormonu ilacı alındığında meydana gelmektedir.

Tipik belirtiler; artmış kalp hızı (taşikardi), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), ishal (diyare), kilo kaybı (zayıflama), tremor (ellerde titreme), endişe, kaygı (anksiyete), ateş, kusma, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, iştah artışı, yorgunluk ve pörtlek gözlerdir (yerinden fırlayan gözler). 

Hipertiroidi tanı ve tedavisi, endokrinoloji (hormon) ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve iç hastalıkları (dahiliye) doktorları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu konu ile ilgilenen doktorları bulabilirsiniz.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.