İnfertilite (Kısırlık)

Kısırlık, bir çiftin istemelerine ve korunmasız bir cinsel ilişkiye rağmen, bir yıl içinde çocuk sahibi olamamaları durumuna denir. Kısırlık problemi olan çiftlerde, kısırlık nedeninin yaklaşık % 30’ u erkekte,  % 30’ u kadında ve % 30’u da hem erkekte hem de kadındadır. Bazen kısırlık yapan hiç bir neden bulunamayabilir bu duruma açıklanamayan kısırlık denir (idiopatik infertilite).  Erkelerde kısırlığa neden olan bir çok neden bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; enfeksiyonlar, hormon hastalıkları, genetik hastalıklar, kanser ilaçları gibi testislerde hasar meydana getiren bazı ilaçlar, çeşitli kimyasal maddeler, inmemiş testis ve testis etrafındaki damarların genişlemesidir (varikosel). Çiftlerdeki kısırlık incelemelerine daha kolay ve daha çabuk sonuç verdiği için öncelikle erkekten başlanmalıdır. Bu iş için öncelikle bir meni tahili (spermiyogram) yapılır. Eğer erkekte bir problem yoksa kadına yönelik incelemelere başlanmalıdır.  Kadınlarda ise başlıca kısırlık nedenleri yumurtalık hastalıkları, yumurtalık kanallarındaki tıkanıklık, hormon dengesizlikleri ve rahim hastalıklarıdır.
Erkek kısırlığı tanı ve tedavisi, özellikle androloji ile ilgilenen üroloji doktorları tarafından yapılmaktadır. Kadın kısırlığı ile kadın hastalıkları ve doğum doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda deneyimli olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.