Alzehimer

05 Kasım 2018 / ziyaretci-25334
Dedem alzehimer hastası media tedaviye başlama paketi ilacına yeni başladı ama kardeşim yanlışlıkla 5 mg yerine 20 olandan vermiş yan etkileri veya olumsuz durumları nelerdir
15 Aralık 2017 / Prof. Dr. Atilla İlhan

İlaç yan etki

Biz ilacı yan etki oluşmasın diye düşük dozlardan yüksek dozlara kademeli olarak artttırmayı tercih ederiz. Ancak eğer yanlışlıkla yüksek doz alınacak olursa daha çok mide bulantısı, kusma, sersemlik hali gibi yan etkiler görülebilir. İlaca birkaç gün ara verlecek olursa bu yan etkiler geçer. Bazı hastalarda ise hiç yan etki olamyabilir.

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.