Osteoporoz (Kemik Erimesi) Tedavisi

Kemik, sürekli değişen canlı bir dokudur. Kemik  petek yapısında bir dokudur ve bu doku kalsiyum ve mineraller ile doludur. Yaşam boyunca kemikte sürekli olarak yeniden yapılanma meydana gelir. Osteoporozda, kemiğin yapısında bulunan kalsiyum ve minerallerde azalma meydane gelir. Bu durum kemikleri daha kolay kırılır hale getirir. Osteoporoz, en çok omurga, kalça ve bilek kemiklerinde görülür, ancak vücuttaki bütün kemikler bu durumdan etkilenir. Her iki cinste de görülür, fakat kadınlarda daha sıktır.
Felç ve uzun yatak istirahati gibi hareketsizlik durumları, diyabet ve tiroid gibi hormon bozuklukları, böbrek yetmezliği ve kortizon kullanımı gibi durumlar osteoporaza neden olan başlıca durumlardır.
Osteoporoz, endokrinoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kadın hastalıkları ve doğum ve geriyatri doktorları tarafından tedavi edilir. Aşağıdaki listede, osteoporoz tanı ve tedavisinde uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.