Şeker Hastalığı (Diyabet) Tedavisi

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen  diyabet (diyabetes mellitus), kişinin kan glukoz seviyesinin belli bir değerin üzerinde olması durumudur. Şeker hastalığının iki nedeni vardır. Birincisi, pankreasta yeterli miktarda insülin hormonu (kan şeker seviyesini ayarlayan hormon) üretilemez. Bu duruma tip-1 diyabet (insüline bağımlı diyabet, juvenil diyabet, çocuk diyabeti) denir. İkincisi, pankreasta insülin üretimi normaldir fakat, vücut insüline cevap vermez. Bu duruma da  tip-2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet, erişkin tipi diyabet) (tip 2 diyabet) denir.  Tip-3 diyabet (duble diyabet, hibrid diyabet, dual diyabet), bu ikisinin birlikte olduğu diyabet şeklidir. Gestesyanol (gebelikte ortaya çıkan) diyabet, gebe kadınların küçük bir kısmında meydana gelen bir diyabet çeşididir.
Diyabet tedavisi diyabetin tipine bağlıdır. İnsülin eksikliğinden kaymnaklanan tip-1 diyabette, diyabet tedavisi egzersiz, diyet tedavisi ve insülin enjeksiyonlarından oluşmaktadır. Tip-2 diyabet tedavisi, kilo verme ve egzersizle başlamaktadır. Eğer bunlar ile kan şekeri kontrol edilemesse, ağız yoluyla kullanılan şeker düşürücü ilaçlar kullanılır ve eğer bu da başarısız olursa insülin tedavisine geçilir.
Diyabet tedavisi, endokrinoloji ve çocuk endokrinolojisi doktorları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede, şeker hastalığı tedavisi konusunda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.