Panik Atağı

4229 Görüntülenme
Bu video "01 Kasım 2018" tarihinde eklenmiştir.

Panik Atakla ilgili mücadelenizde size önemli bilgiler sağlayacak ve nasıl baş etmeniz gerektiği konusunda destekçi olacak bir videoDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.