Depresyon

4185 Görüntülenme
Bu video "02 Kasım 2018" tarihinde eklenmiştir.

Depresyonla ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunacağı bir videoDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.