Önemsemediğimiz 9 Kanser Belirtisi Nelerdir?

3243 Görüntülenme
Bu video "03 Kasım 2018" tarihinde eklenmiştir.

Birçok insan bazı belirtileri hafife alır ve önemsemez fakat kanser olduğunda iş işten geçmiş olacaktır.Bu videoda da size Önemsemediğimiz kanser belirtilerini sundukDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.